Dags

May 9th, 2017

att fundera på det här med att sjösättas båten om man har en vill säga och i alla fall bor i de södra delarna av landet. En liten detalj där som man kanske inte tänker på att den kan varav trevlig är en flagga och här kan man läsa mer om det.

Tid

February 1st, 2017

och sätt att mäta den kan vara lite olika. Vilket framgår här.

Ljus

August 8th, 2016

Om olika typer av ljuskällor kan man läsa en del om.