Archive for December, 2007

Kommunicera

Saturday, December 29th, 2007

En liten text om mobiltelefoni finns under huvudgruppen kommunikation.