Archive for January, 2021

Likvid

Sunday, January 31st, 2021

Den frivilliga likvidationen av ett aktiebolag sker alltid genom en bolagsstämma. Beslutet kan tas upp av styrelsen eller aktieägarna. Förslaget måste innehålla skäl och möjliga alternativ. Från det datumet börjar företagets upplösning det datumet och skiftetiden kommer att beräknas. Rekommendationen måste också innehålla storleken på paketmängden och eventuella förslag från likvidatorn. Om frågan behandlas vid en annan tidpunkt än årsstämman måste vissa handlingar bifogas, t.ex. en kopia av årsredovisningen, och bolaget har rätt att få en kopia av revisorns revisionsberättelse. Redovisning av event som inträffar efter årsredovisningen och representerar företagets betydelse och undertecknas av minst hälften av styrelsemedlemmarna. I de fall där en företagsrevisor krävs, bifogas dessutom revisorns yttrande.