Archive for the ‘2007’ Category

Kommunicera

Saturday, December 29th, 2007

En liten text om mobiltelefoni finns under huvudgruppen kommunikation.