Archive for the ‘2017’ Category

Dags

Tuesday, May 9th, 2017

att fundera på det här med att sjösättas båten om man har en vill säga och i alla fall bor i de södra delarna av landet. En liten detalj där som man kanske inte tänker på att den kan varav trevlig är en flagga och här kan man läsa mer om det.