Archive for the ‘2021’ Category

Glaset i örat

Saturday, April 24th, 2021

Glaset i örat en revy av Hasse och Tage på 70-talet.  Nu kanske men inte alltid i alla sammanhang skall tas glaset till örat gör man det på en restaurang kan det nog tolkas av personalen att man fått i sig alldeles för mycket alkohol. Å andra sidan så var det förr inte helt ovanligt bland tonåringar att man skulle tömma hela glaset för att sedan sätta det upp och ned på huvudet för att visa att det verkligen var tomt. Och börjar man med de beteende på krogen lär man snart hamna i någon form av krossning av porslin medvetet eller omedvetet. Så bäst att ta det lite lugnt med alkoholen.

Det här med vaccin är lite knepigt.

Saturday, April 17th, 2021

Nu verkar det som att en del tackar nej till vaccin om det kommer från Astra, vilket naturligtvis ställer till trassel. Samtidigt är vården lite dåliga på att tala om vilket vaccin man kommer få innan. Men man kan undra varför de bara kritiserar de som vägrar ta det vaccinet utan att ta rätt på varför.

Likvid

Sunday, January 31st, 2021

Den frivilliga likvidationen av ett aktiebolag sker alltid genom en bolagsstämma. Beslutet kan tas upp av styrelsen eller aktieägarna. Förslaget måste innehålla skäl och möjliga alternativ. Från det datumet börjar företagets upplösning det datumet och skiftetiden kommer att beräknas. Rekommendationen måste också innehålla storleken på paketmängden och eventuella förslag från likvidatorn. Om frågan behandlas vid en annan tidpunkt än årsstämman måste vissa handlingar bifogas, t.ex. en kopia av årsredovisningen, och bolaget har rätt att få en kopia av revisorns revisionsberättelse. Redovisning av event som inträffar efter årsredovisningen och representerar företagets betydelse och undertecknas av minst hälften av styrelsemedlemmarna. I de fall där en företagsrevisor krävs, bifogas dessutom revisorns yttrande.