Teknik

November 26th, 2018

Teknik har lite olika betydelser över tid. Det som var teknik förr är inte samma som nu. En elektrisk motor var teknisk vilket den förvisso är nu med men nu börjar mer och mer syfta till det där som rör IT som detta.

Dags

May 9th, 2017

att fundera på det här med att sjösättas båten om man har en vill säga och i alla fall bor i de södra delarna av landet. En liten detalj där som man kanske inte tänker på att den kan varav trevlig är en flagga och här kan man läsa mer om det.

Tid

February 1st, 2017

och sätt att mäta den kan vara lite olika. Vilket framgår här.